Pages

Wednesday, June 17, 2009

අපේ ඔෆිස් එකේ සීතල යුද්ධය

දැන් ඉතින් සීතල යුද්ධය කිව්වාම හිතයිද දන්නෑ අර අමෙරිකාව - රුසියාව අතර තිබුණ (තාම තියෙනවද?) එක වගේ එකක් කියල. මේක මේ එහෙම එකක් නං නෙවේ. මේක A/C ප්‍රශ්නයක්. :D

මේකයි සිද්ධිය - අපේ ඔෆිස් එක දැන් මාස කීපෙකට කලින් තැන මාරු කරා. ඉතින් අලුත් තැනට ආපු දවසෙ ඉඳලා A/C එකට රණ්ඩු.
මෙහේ එක එක තැනට A/C එන්නෙ එක එක විදියට. එක් කෙනෙක්ට වැඩියෙන් - තව කෙනෙක්ට අඩුවෙන්. ඊටත් වඩා මේකෙ උෂ්ණත්වය 25 ට වගේ දැම්මත් මාරම සීතලයි. අනිත් එක මේවයෙ ෆෑන් ඕෆ් කරන්න බෑ. කොච්චරවත් හුළං පාර.

ඔෆිස් එකේ ඉන්න ගෑණු ළමයින්ට ඕනෙ A/C එක අඩූම කරන්න. මටත් පේන්න බෑ මේ කෙහෙල් මල් A/C එක. අපේ වැඩේ ඉතින් අඩු කරනව. අනේ මන්ද ඒ උනාට පිරිමි කට්ටියට තියෙන්නෙ මහ පුදුම A/C පිස්සුවක්. මේ වෙව්ලන තරමට අපිට සීතලයි. එයාල ගිහින් තව වැඩි කරනව.

reproduce වෙන්නෙත් නැති බග් එකක් හොයල හොයලම මොළේ කචල් වෙලා තියෙන වෙලාවට තව ඒ අස්සෙ හිම මිදෙන තරං හීතල හුළං පාර වදිනකොට ඉතින්!!

මං ඉන්න තැනට කෙළින්ම පොල්ලෙන් ගැහුව වගේ A/C. ඊටත් ඔළුවට මයි වැදෙන්නෙ. දැන් ඉතින් මං අර එස්කිමෝල වගේ hoodie sweater එකක් ඇඳගෙන ඉන්නෙ. නැත්නං හීතලේ මැරෙයි.

ඇත්තටම පිරිමින්ට මෙච්චර හීතලේ ඉන්න ඕනෙ ඇයි?? මං දැක්ක කොහෙද තිබුන එයාලගෙ සීතලට සංවේදනය වෙන මොළේද කොහේද තැනක් ගෑණු අයගෙ තරම් develop වෙලා නැතිලු. මං මේක මගෙ ඔෆිස් එකේ යෙහෙළියකට කිව්වාම ඇය කිව්වෙ මෙහෙම කතාවක් :

"හ්ම්ම් කොහොමත් ඒ ගොල්ලොන්ගෙ ගොඩක් දේවල් develop වෙලා නෑ තමයි"

හික්!

Saturday, June 13, 2009

How to get through X-Men Origins

My friends want to go see X-Men at Liberty on Sunday :( I don't know why but for some reason or other they're convinced that they absolutely HAVE to see it.
I've actually already seen it on dvd - and it didn't make me laugh or cry or smile or even puke or gag or anything. Basically no extreme reactions. Actually no reactions at all - well except maybe a yawn or two. And oh yeah - I watched the pirated unedited illegal version - which in itself made it more interesting that the movie by itself is.
Anyway I thought of compiling a list to motivate myself why and how to go through some 2hrs of mutant activity.
Things to do:
 1. Bask in the total hotness of Hugh Jackman
 2. Imagine basking in the total hotness of Taylor Kitsch (Gambit) if only he was given more screen time
 3. Curse Fox for not giving Gambit more screen time
 4. Try to figure out how people who can make optic blasts shooting out from peoples eyes and make metallic claws growing from peoples hands can not make Gambit's eyes red and black.
 5. Be mean and catty and criticize all the poor sods sitting in front (and around) our seats
 6. Try to incorporate real life characters to characters in the movie ("Look men that weird blue woman - doesn't she make you think of XYZ miss"/ "Ohhh look look that leaping fat guy with the claws - he's just like your ex-crush hehehe".) Trust me this is loads fun.
Well that's all I got.
Think that's enough for me to go on a movie lunch with my best mates?...Hell yeah! Hehe
London,NoMonie,Nilubilu,theMadOoori : I wouldn't miss a good old gossipy girly outing with you guys even if it was the most boring movie yet to be seen!
:XOXO

Later:
It turned out they had finished showing X-Men and we ended up watching 'Night at the Museum 2'...We were surrounded by 8 year olds! lol

Monday, June 8, 2009

The ‘throw nothing away’ syndrome


I have this family wedding coming up next week. I thought I should probably check out some things – such as do I have hairspray/powder/lip gloss, does my blow drier work, etc in advance… So I rummaged in my room – went through my cupboard and dresser.


Now I'm not one of those squeaky clean maniac girls who insist in dusting and rearranging their rooms all the time. Which basically boils down to the fact that there are probably many things in my room that have not been in human contact for quite some time…

Still, even I was quite surprised at the things that turned up in my dresser! Some were items that I had given up as lost – some things that I didn't even know I had – and some..were frankly quite mysterious!

First things first. I found out that I do in fact have hairspray. Ditto on lip gloss – but I'm not sure it's the right colour for my dress. I did have lots left in the powder compact but sadly past its expiry date L Blow drier still in prime condition though.

Among lots of safety pins and broken earrings, I found the following inside:

 • 1 very old and discoloured candle (??)

 • 3 swimming caps ( 1 blue, 1 green, 1 blue and green. why on earth I bought 3 is beyond my imagination. Possibly kept buying new ones because I couldn't find the ones I bought before? Hmm)

 • 3 house badges and 1 pahana (Finally found them! Was wondering where those had disappeared. Now if I can just find where I put my tie…)

 • 1 old hello kitty wallet (this one even had an old library fine receipt in it, but unfortunately no amount of money)

 • 1 rusted math compass (why do I keep these things??)

 • 1 mosquito repellant (it still has 5 more months till expiring! Yay!)

 • 3 floppy disks (remember floppies people? These must be from the 1st year at uni when I used to take a bottle of surgical spirit and a cotton swab with the floppies. I would clean the floppy with the spirit if the drive couldn't read it and it actually worked 75% of the time)

 • 1 letter from a pen pal (Lost contact with her like a decade ago..Must have put it here after randomly reading it)

So there. I'm actually delighted with some of my findings (letter and the school badges for instance) while certain items make me suspect if I have inherited my mother's 'throw nothing away' syndrome. Can this have anything to do with 'delete nothing and backup all source code' syndrome do you think? Hmm…

Reminds me of a certain uni projects where we used to save the source in folders labeled 'version1', 'version2' ..etc. In the end we had 'FinalVersion' folder…and then we had 'Final2' and 'Final3'…and then..'FinalFinal' :D Then we got tired of 'Final' and we had 'Anthima1', 'Anthima2' and on and on…

Tuesday, June 2, 2009

Now sleeps the crimson petal, now the white...


I finished a very interesting book today : 'The Crimson Petal and the White' by Michel Faber. I'm not going to write a book review or anything, but it's such an odd, gripping book that I feel I need to share my experience.
I normally don't do drastic experiments when I borrow/buy books. Meaning that I usually stick to authors I know. But when I saw this book at the BC library, I don't know I just felt like turning a few pages and skimming through.
The first chapter - even the first paragraph caught me off guard. It literary grips you and holds on to you with a fierce tenacity that doesn't lessen all through its 800+ pages.

800+ pages? You say. Don't you believe me?
Well. Look at these lines in the very first page and see for yourself -

"
And yet you did not choose me blindly. Certain expectations were aroused. Let's not be coy: you were hoping I would satisfy all the desires you're too shy to name, or at least show you a good time...'"

Basically, the story is set in Victorian England. If you're already conjuring up images from Oliver Twist or Vanity Fair or some such novel - well trust me this is nothing like those. For one thing, this novel, though set in the 19th century, is narrated with a very 21st century mind set. And it is never judgmental. The characters are on their own and the reader is free to make her own mind. Another thing I loved about this book is that it makes you feel as if you're actually there in person - a witness to all the sights and sounds and smells - no matter how pleasant or horrible they are. It's as if you're in a 4-D movie..The story really does come alive.

That being said, there are certain elements that you would find familiar. There's Sugar - the heroine - who is a prostitute. There's Agnes - the mad wife . Henry - the social reformer. And lots of lace and corsets and smelling salts, dirty London streets and the 'season'.

There are several references to other literary works in that same era too. It was kind of funny when Sugar - who becomes the governess to her lover/employer's daughter- says to herself 'there won't be any Reader I married him in this story' (remember Jane Eyre? )

After finishing, I felt mystified about the book's title. I googled it and turns out
Michel Faber got it from the following poem by Alfred, Lord Tennyson.

Now sleeps the crimson petal, now the white
Nor waves the cypress in the palace walk
Nor winks the gold fin in the porphyry font
The firefly wakens: waken thou with me.


Now droops the milkwhite peacock like a ghost,
And like a ghost she glimmers on to me.

Now lies the Earth all Danae to the stars,
And all thy heart lies open unto me.


Now slides the silent meteor on,
and leaves
A shining furrow, as thy thoughts in me.

Now folds the lily all her sweetness up,
And slips into the bosom of the lake:
So fold thyself, my dearest, thou,
and slip
Into my bosom and be lost in me.

Haunting and sensual isn't it?
Personally, the 3rd and 4th stanzas are my favorites although I don't understand the 2nd one.
BTW, if you're interested, Reese Witherspoon actually sings this in the movie Vanity Fair.

After seeing it's namesake, I thought that Crimson petal alludes to Sugar and White to Agnes. It is after all their story. But then again maybe not. Sugar is, even though a 'street girl' constantly striving to be a 'lady'. And her conduct far outshines that of Agnes's - who is born a lady but does nothing spectacular.

And to finish off this post, what better way than the parting words of the very book:

"And to you also: goodbye. An abrupt parting, I know, but that's the way it always is, isn't it? You imagine you can make it last forever, then suddenly it's over. I'm glad you chose me, even so; I hope I satisfied all your desires, or at least showed you a good time."

Monday, June 1, 2009

Five Words to sum up?

Seems this tagging session has been going around for a while now...I was tagged by Kirigalpoththa last week - So here goes:
Basically I'm just gonna copy paste the rules now :D ..which are -

•You write five words to describe how you feel about recent events in Sri Lanka.
•You tag five bloggers.
•You sit back and relax.

I guess by 'recent events in Sri Lanka' they mean the war ...
OK so my list of 5 words -
 1. Joy
 2. Disbelief
 3. Hope
 4. Sadness
 5. Pride
Joy that it is finally over - Disbelief that it could be over - Hope for the future - Sad for all the bloodshed - Proud to be standing on free undivided Lankan soil. :)


Now to go and find some victims ..
...Later ..
People that Ive tagged:
Deeps
Sam
realskullzero
nilubilu

nash_node