Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2009

අපේ ඔෆිස් එකේ සීතල යුද්ධය

දැන් ඉතින් සීතල යුද්ධය කිව්වාම හිතයිද දන්නෑ අර අමෙරිකාව - රුසියාව අතර තිබුණ (තාම තියෙනවද?) එක වගේ එකක් කියල. මේක මේ එහෙම එකක් නං නෙවේ. මේක A/C ප්‍රශ්නයක්. :D

මේකයි සිද්ධිය - අපේ ඔෆිස් එක දැන් මාස කීපෙකට කලින් තැන මාරු කරා. ඉතින් අලුත් තැනට ආපු දවසෙ ඉඳලා A/C එකට රණ්ඩු.
මෙහේ එක එක තැනට A/C එන්නෙ එක එක විදියට. එක් කෙනෙක්ට වැඩියෙන් - තව කෙනෙක්ට අඩුවෙන්. ඊටත් වඩා මේකෙ උෂ්ණත්වය 25 ට වගේ දැම්මත් මාරම සීතලයි. අනිත් එක මේවයෙ ෆෑන් ඕෆ් කරන්න බෑ. කොච්චරවත් හුළං පාර.

ඔෆිස් එකේ ඉන්න ගෑණු ළමයින්ට ඕනෙ A/C එක අඩූම කරන්න. මටත් පේන්න බෑ මේ කෙහෙල් මල් A/C එක. අපේ වැඩේ ඉතින් අඩු කරනව. අනේ මන්ද ඒ උනාට පිරිමි කට්ටියට තියෙන්නෙ මහ පුදුම A/C පිස්සුවක්. මේ වෙව්ලන තරමට අපිට සීතලයි. එයාල ගිහින් තව වැඩි කරනව.

reproduce වෙන්නෙත් නැති බග් එකක් හොයල හොයලම මොළේ කචල් වෙලා තියෙන වෙලාවට තව ඒ අස්සෙ හිම මිදෙන තරං හීතල හුළං පාර වදිනකොට ඉතින්!!

මං ඉන්න තැනට කෙළින්ම පොල්ලෙන් ගැහුව වගේ A/C. ඊටත් ඔළුවට මයි වැදෙන්නෙ. දැන් ඉතින් මං අර එස්කිමෝල වගේ hoodie sweater එකක් ඇඳගෙන ඉන්නෙ. නැත්නං හීතලේ මැරෙයි.

ඇත්තටම පිරිමින්ට මෙච්චර හීතලේ ඉන්…

How to get through X-Men Origins

My friends want to go see X-Men at Liberty on Sunday :( I don't know why but for some reason or other they're convinced that they absolutely HAVE to see it.
I've actually already seen it on dvd - and it didn't make me laugh or cry or smile or even puke or gag or anything. Basically no extreme reactions. Actually no reactions at all - well except maybe a yawn or two. And oh yeah - I watched the pirated unedited illegal version - which in itself made it more interesting that the movie by itself is.
Anyway I thought of compiling a list to motivate myself why and how to go through some 2hrs of mutant activity.
Things to do:
Bask in the total hotness of Hugh JackmanImagine basking in the total hotness of Taylor Kitsch (Gambit) if only he was given more screen time
Curse Fox for not giving Gambit more screen timeTry to figure out how people who can make optic blasts shooting out from peoples eyes and make metallic claws growing from peoples hands can not make Gambit's eyes re…

The ‘throw nothing away’ syndrome

I have this family wedding coming up next week. I thought I should probably check out some things – such as do I have hairspray/powder/lip gloss, does my blow drier work, etc in advance… So I rummaged in my room – went through my cupboard and dresser.
Now I'm not one of those squeaky clean maniac girls who insist in dusting and rearranging their rooms all the time. Which basically boils down to the fact that there are probably many things in my room that have not been in human contact for quite some time…
Still, even I was quite surprised at the things that turned up in my dresser! Some were items that I had given up as lost – some things that I didn't even know I had – and some..were frankly quite mysterious!
First things first. I found out that I do in fact have hairspray. Ditto on lip gloss – but I'm not sure it's the right colour for my dress. I did have lots left in the powder compact but sadly past its expiry date L Blow drier still in prime condition though.
Among …

Now sleeps the crimson petal, now the white...

I finished a very interesting book today : 'The Crimson Petal and the White' by Michel Faber. I'm not going to write a book review or anything, but it's such an odd, gripping book that I feel I need to share my experience.
I normally don't do drastic experiments when I borrow/buy books. Meaning that I usually stick to authors I know. But when I saw this book at the BC library, I don't know I just felt like turning a few pages and skimming through.
The first chapter - even the first paragraph caught me off guard. It literary grips you and holds on to you with a fierce tenacity that doesn't lessen all through its 800+ pages.

800+ pages? You say. Don't you believe me?
Well. Look at these lines in the very first page and see for yourself -

"And yet you did not choose me blindly. Certain expectations were aroused. Let's not be coy: you were hoping I would satisfy all the desires you're too shy to name, or at least show you a good time...'"

Five Words to sum up?

Seems this tagging session has been going around for a while now...I was tagged by Kirigalpoththa last week - So here goes:
Basically I'm just gonna copy paste the rules now :D ..which are -

•You write five words to describe how you feel about recent events in Sri Lanka.
•You tag five bloggers.
•You sit back and relax.

I guess by 'recent events in Sri Lanka' they mean the war ...
OK so my list of 5 words -
JoyDisbeliefHopeSadnessPrideJoy that it is finally over - Disbelief that it could be over - Hope for the future - Sad for all the bloodshed - Proud to be standing on free undivided Lankan soil. :)


Now to go and find some victims ..
...Later ..
People that Ive tagged:
Deeps
Sam
realskullzero
nilubilu
nash_node